Triển khai nhiệm vụ và hiệp đồng giao nhận quân năm 2020 

0
26

(*) – Sáng ngày 06/12/2019, đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân , thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ và hiệp đồng giao nhận quân năm 2020. Đồng chí , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Triển khai nhiệm vụ và hiệp đồng giao nhận quân năm 2020 

Năm 2019, việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân được cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm túc. Công tác , giáo dục được thực hiện đồng bộ, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng khơi dậy lòng tự hào và tinh thần yêu quê hương, đất nước của thanh niên lên đường nhập ngũ. Cơ quan Quân sự, Công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý và phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các huyện, , thành phố tổ chức sơ, khám tuyển sức khỏe một cách nghiêm túc, đúng quy định, đồng thời phối hợp với đơn vị nhận quân tổ chức hội nghị hiệp đồng, thực hiện đúng trình tự các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân sát với thực tiễn của địa phương.

Trong năm, tỉnh đã bàn giao 950 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 77 Công dân tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân cho các đơn vị nhận quân đúng thời gian, đảm bảo số lượng, chất lượng. Buổi lễ giao nhận quân được các địa phương tổ chức trang trọng, nghiêm túc, tạo được khí thế sôi nổi của ngày hội tòng quân. Công tác hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện cả về vật chất lẫn tinh thần, góp phần động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số địa phương, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp và việc theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra chưa thường xuyên; việc đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ có nơi còn chưa chắc; thực hiện các bước tuyển chọn có lúc thiếu chặt chẽ…

Năm 2020, cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự và cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của cơ quan Quân sự, Công an các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân; tổ chức tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về Luật Nghĩa vụ Quân sự; Luật Công an Nhân dân; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển quân năm 2019 và tiến hành ký kết Biên bản Hiệp đồng giao nhận quân năm 2020. Theo đó, năm 2020, dự kiến toàn tỉnh sẽ giao 1.111 công dân, trong đó quân đội 950 công dân, Công an 161 công dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cơ quan Quân sự các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cũng như phối hợp với các ban ngành, đoàn thể cùng cấp quán triệt, triển khai đồng bộ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2019. Đồng chí yêu cầu trong năm 2020, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cần tuyên truyền giáo dục bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng thông qua các phương tiện, thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức trách nhiệm đến mọi tầng lớp Nhân dân, gia đình và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, nòng cốt là cơ quan Quân sự, Công an cấp huyện, cấp xã làm tốt việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ ngay từ cơ sở; tổ chức tuyển quân đúng quy trình, quy định của pháp luật, dân chủ, công bằng, công khai để công dân được biết, tự giác thực hiện; ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng chưa có việc làm nhằm nâng cao chất lượng và giảm đào tạo trong Quân đội, Công an; chú trọng tạo nguồn cán bộ cơ sở, nhất là đối với đồng bào và các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Cơ quan Quân sự, Công an các cấp, nhất là cấp xã, phường, thị trấn phải thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với nhiều biện pháp để đăng ký, quản lý nắm chắc nguồn sẵn sàng nhập ngũ; nâng cao chất lượng giao quân, phấn đấu không có công dân bị loại trả và quân nhân đào bỏ ngũ; 100% xã, phường, thị trấn có công dân nhập ngũ giữ vững phong trào tuyển quân của địa phương; Sở Y tế chỉ đạo chặt chẽ các Hội đồng Khám sức khỏe Quân nhân nhập ngũ nâng cao chất lượng, độ chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết luận sức khỏe.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp có hiệu quả với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị nhận quân để tổ chức tốt hội nghị hiệp đồng đúng thời gian quy định, triển khai thực hiện đúng trình tự các bước tuyển quân sát với thực tiễn của địa phương; tổ chức Lễ giao, nhận quân nhập ngũ; đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương đảm bảo trang trọng, ấm cúng, đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng; đồng thời thường xuyên làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, và gia đình có công dân sẵn sàng nhập ngũ, đang phục vụ tại ngũ khắc phục khó khăn để quân nhân yên tâm thực hiện hoàn thành nghĩa vụ Quân sự , Công an Nhân dân.

Đặng Hà

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here