Tăng cường quản lý lao động khai thác thủy sản 

0
42

(*) – Trong thời gian qua, tại nhiều địa phương đã và đang xuất hiện tình trạng thiếu hụt khai thác trên tàu cá dẫn đến việc chủ tàu sử dụng không đủ là thuyền viên tàu cá, không tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, ảnh hưởng đến hoạt động khắc phục “thẻ vàng” IUU của Việt Nam. Để chấn chỉnh tình trạng trên, ngày 04/12/2019, Bộ và Phát triển đã ban hành Công văn số 9094/BNN-TCTS nhằm tăng cường quản lý lao động khai thác thủy sản.
Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký thuyền viên tàu cá vào Sổ danh bạ thuyền viên, trong đó lưu ý việc đảm bảo đủ điều kiện và tiêu chuẩn về thuyền viên quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản và trong độ tuổi lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012 hiện hành; đồng thời chỉ đạo tỉnh kiểm tra, kiên quyết không cho tàu cá sử dụng lao động chưa thành niên (dưới 18 tuổi) làm nghề lặn biển, đánh bắt cá xa bờ xuất bến đi khai thác.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác tập huấn, đào tạo nghề cho theo các chính sách hỗ trợ hiện nay của Nhà nước; tăng cường pháp luật về lao động để thuyền viên tàu cá được trang bị đầy đủ kiến thức, nhận thức về quyền lợi, chức trách và nhiệm vụ của mình.

Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành rà soát, báo cáo tình hình lao động nghề khai thác hải sản của địa phương và gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/12/2019.

Hồng Lựu

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here