Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 

0
21

(*) – Ngày 05/12/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 21 nhằm đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – và công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019; triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thắng, và đồng chí , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch , Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng chủ trì hội nghị. 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 được tiến hành vào thời điểm đi qua năm thứ 4 của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch 05 năm 2016 – 2020. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua; xác định nhiệm vụ, giải pháp căn cơ để khắc phục khó khăn, phấn đấu đẩy nhanh thực hiện các chỉ tiêu của năm 2020, nhất là những lĩnh vực còn khó khăn, chỉ tiêu đạt thấp và khó đạt. Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích thuận lợi, khó khăn; làm rõ những kết quả đạt được, khuyết điểm, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở kết quả đó, dự báo chính xác tình hình một cách toàn diện để xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020. Theo đó, năm 2019, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu rất quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân nên đạt được nhiều kết quả tích cực; có 19/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,4%, vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, vẫn tăng trưởng 3,79% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn , nâng tổng số xã đạt nông thôn mới lên 72 xã. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, khách du lịch đến tỉnh ước đạt 05 triệu lượt. Thu dự ước đạt 5.180 tỷ đồng, vượt 15,1% dự toán địa phương. Lĩnh vực quốc phòng – an ninh được tăng cường; văn hoá-xã hội, giáo dục, giải quyết việc làm, giảm nghèo có nhiều chuyển biến tích cực.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 

Tiếp đó, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, nhiệm vụ năm 2020. Cụ thể, năm 2019, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện, tình hình Đảng bộ và Nhân dân ổn định. Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã hoàn thành chương trình công tác năm 2019; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong năm 2019; lãnh đạo triển khai quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Quy định số 01-QĐ/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các mặt công tác chính trị tư tưởng, kiểm tra, nội chính, dân vận cũng được tăng cường. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Tổ chức bộ máy và cán bộ được kiện toàn. Công tác rà soát, bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý đạt kết quả tích cực. Việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng.

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận về những tồn tại, hạn chế, bàn các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2020. Ngoài ra, hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá lại những thành tựu và hạn chế tỉnh đã đạt được trong năm 2019, đồng thời yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2020, gồm: Phát huy tính chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; bảo đảm bền vững các trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh…

Đặc biệt, đồng chí cũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông; triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; đẩy mạnh các giải pháp củng cố và phát triển nguồn thu ngân sách; quản lý chặt chẽ tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

N.Q

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here