Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Đồng Hới tăng 49% so với cùng kỳ

0
8

(Tin địa phương) – Xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng để thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm giai đoạn 2016 – 2020, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nên tình hình kinh tế – xã hội có những chuyển biến tích cực và đạt những kết quả đáng phấn khởi.

Cụ thể, giá trị sản xuất ước thực hiện 3.188,9 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch, tăng 09% so với năm 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 12.658 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch, tăng 18,2%.

Tổng thu Nhà nước trên địa bàn 1.697 tỷ đồng, đạt 112% dự toán thành phố giao, tăng 49%, trong đó thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 1.200 tỷ đồng, đạt 108%; thu trong cân đối ước thực hiện 497 tỷ đồng, đạt 123%.

Đến nay, thành phố đã cấp được 50.370 Giấy Chứng nhận cho 37.158 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 3.182,28 ha, đạt 86,29% so với tổng diện tích tự nhiên hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn đang sử dụng…

Năm 2020, thành phố xác định tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình công tác đảm bảo sát, đúng thực tế; thực hiện quyết liệt nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để kêu gọi, hỗ trợ, tạo điều kiện cho , nhà đầu tư đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển , tìm kiếm thị trường; tăng cường công tác thu ngân sách, thực hiện điều hành linh hoạt thu – chi ngân sách; đẩy mạnh cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính… Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân để cùng chung sức, chung lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội đã đề ra.

Mai Anh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here