Tập trung phát triển chăn nuôi và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi thủy sản

0
7

(Tin địa phương) – Sau 04 năm triển khai thực hiện, các Đề án Phát triển , Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và con nuôi giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện đã đạt những kết quả nhất định, góp phần giữ ổn định được ngành chăn nuôi trong toàn huyện.

Cụ thể, số lượng tổng đàn ổn định, chất lượng đàn tăng lên, nhất là tỷ lệ bò lai đạt 58%; tỷ lệ lợn lai trừ 50% máu ngoại trở lên chiếm khoảng 97% tổng đàn; đã hình thành được một số vùng trang trại chăn nuôi tập trung. Các đầu tư phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị liên kết với Công ty Cổ phần Việt Nam duy trì hoạt động và có hiệu quả. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, phòng, chống dịch bệnh được tăng cường; kịp thời khống chế, dập tắt. Bên cạnh đó, qua triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và con nuôi thủy sản, nhận thức của cán bộ, Nhân dân đã có sự chuyển biến rõ rệt. Người dân đã áp dụng công nghệ cao và các chất lượng VietGap, hữu cơ, truy xuất nguồn gốc. Nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp – hợp tác xã – hộ nông dân được hình thành. Một số sản phẩm đã xây dựng được nhãn hiệu, thương hiệu có uy tín với thị trường và được nhiều người tiêu dùng biết đến.

Tuy nhiên, về cơ bản tiềm năng, thế mạnh của ngành trên địa bàn huyện chưa được phát huy hết, những thách thức, tồn tại còn nhiều. Vì vậy, giai đoạn 2021 – 2025, huyện Bố Trạch tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông – lâm – nhằm thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo chiều sâu, hiện thực hóa các mục tiêu Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng trên địa bàn. Cụ thể là nâng cao chất lượng , nhất là trong công tác lập , kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 phải có tầm nhìn lâu dài, đưa ra được định hướng phát triển hợp lý với thực tiễn và phát huy lợi thế vị trí trung tâm của tỉnh; thay đổi tư duy, lấy hiệu quả của sản xuất làm mục tiêu, sản xuất theo và yêu cầu của thị trường; nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng đối với các loại cây trồng chủ lực; cải tạo giống và nâng cao năng suất, chất lượng đàn vật nuôi; tập trung phát triển thủy sản theo hướng giảm dần khai thác, tăng nuôi trồng bền vững; tăng cường xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ…

Hồng Mến

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here