Năm 2019: Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 4,89%

0
7

Gắn việc thực hiện chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm với chương trình xây dựng mới và các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, qua đó tỉnh đã góp phần nâng cao đời sống của người dân và thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn.

Dự ước đến ngày 31/12/2019, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 36.800 , đạt 102% kế hoạch năm. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng được hỗ trợ đầu tư tại các xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển; hàng chục ngàn lượt hộ nghèo đã được vay vốn sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở…

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 4,98%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 6,45%. Tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các chính sách, dự án hỗ trợ người dân phát triển sản xuất; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh hoạt động đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ kinh phí đào tạo, vốn vay cho con em hộ nghèo, cận nghèo, đi xuất khẩu lao động; nâng cao chất lượng các phiên giao dịch việc làm; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động – việc làm, xuất khẩu lao động, .

Hà Nhi

Nguồn: QBTV.vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here