Từ ngày 18 – 23/12/2019, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII tại 21 điểm 

0
13

(*) – Vừa qua, đã ban hành Kế hoạch số 220/KH-HĐND về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.
Cụ thể, từ ngày 18 – 23/12/2019, đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII tại 21 điểm trên địa bàn các huyện, , thành phố, trong đó huyện , , Quảng Trạch, 02 điểm/địa phương; thành phố 03 điểm và huyện , 04 điểm/địa phương.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương bố trí cán bộ tham gia tiếp xúc cử tri để tiếp thu, giải trình ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền trước cử tri…

Hồng Mến

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here