Minh Hóa: Tỷ lệ sinh con thứ ba tăng trên 20%

0
19
(Y tế) – Năm 2019, các ban, ngành, đoàn thể và ngành Dân số huyện đã phối hợp tăng cường triển khai thực hiện các đề án, mô hình nâng cao chất lượng, cơ cấu dân số, chất lượng hoạt động dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), tư vấn các nội dung về dịch vụ KHHGĐ, sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc trước sinh-sơ sinh…
 
Nhờ đó, chất lượng dân số ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên tỷ lệ thứ 3 vẫn có chiều hướng gia tăng.

Minh Hóa: Tỷ lệ sinh con thứ ba tăng trên 20% là một trong những xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao (Trong ảnh: Giờ ra chơi của các em học sinh Trường ).

Theo thống kê, trong năm, toàn huyện có 911 trẻ sinh ra, trong đó, 220 trẻ là con thứ 3 trở lên, tỷ suất sinh là 24,14‰ giảm 0,43‰ so với năm 2018, tuy nhiên số trẻ là con thứ 3 trở lên chiếm 20,7%. Các xã vùng , vùng đồng bào có tỷ lệ sinh con thứ ba rất cao, cụ thể xã Dân Hóa có 88 trẻ sinh ra thì 30 trẻ là con thứ 3, xã Trọng Hóa có 112 trẻ sinh ra thì 35 trẻ là con thứ 3… Xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 thấp nhất huyện là với 13,41%. Các xã , , Xuân Hóa… tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm mạnh so với năm 2018.
 
Thời gian tới, công tác dân số-KHHGĐ tiếp tục được huyện Minh Hóa đẩy mạnh thông qua việc triển khai các chương trình, đề án; tổ chức , tư vấn để phấn đấu duy trì mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; đa dạng hình thức góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người dân về công tác dân số, sinh đủ 2 con để góp phần nâng cao chất lượng dân số. 
 
Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)

Nguồn: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here