Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Chú trọng nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên

0
38

(Chính trị) – Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh có 73 tổ chức cơ sở đảng, với 4.749 đảng viên. Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thời gian qua, Đảng ủy Khối đã chú trọng việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, bước đầu đạt được được những kết quả tích cực.

Thực hiện Kế hoạch số 108- KH/TU ngày 23-4-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các tổ chưc cơ sở đảng tổ chức thực hiện.

Theo đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ xây dựng kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc; chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên, thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh:  Chú trọng nâng cao chất lượng kết nạp đảng viênĐảng bộ Báo luôn chú trọng công tác kết nạp đảng viên mới. (Ảnh: HC)

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Năm 2019, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 193 đảng viên mới; trong đó, có 108 đảng viên nữ, 138 đảng viên là , 1 đảng viên là người . Nhìn chung các đảng viên mới đã phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thực hiện việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ Khối vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, như: một số cấp ủy chưa coi trọng việc nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, vẫn còn tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng…

Vì vậy, để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư, các cấp uỷ đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cần nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.

Đồng thời, chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải đảm bảo đúng , điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định.

Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở đảng cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên; đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết đối với đảng viên; chủ động khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung bình chủ nghĩa; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề…; bảo đảm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, các đảng bộ, chi bộ cần phải thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ sinh hoạt, những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp.

Qua đó chọn lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách; khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Phan Thị Hợi
(Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh)

Nguồn: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here