Bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

0
36

Sáng ngày 12/12, dưới sự điều hành của ông Hoàng Đăng Quang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị , UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch ; ông Nguyễn Lương Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung chất vất, trả lời chất vấn, thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

HĐND tỉnh đã nghe bài phát biểu của ông , Chủ tịch về việc tiếp thu, giải trình sau phiên họp thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch khẳng định: Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, ; sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị và sự vào cuộc của cộng đồng , các tầng lớp nhân dân, vì vậy, năm 2019, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Và đặc biệt, sau nhiều năm chuẩn bị, đối thoại và triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, vào ngày 27/11/2019, Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch đã được triển khai trở lại, đây là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói riêng và vấn đề năng lượng cho Quốc gia nói chung.

Về các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, cử tri và chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành tiếp tục tập trung giải quyết tốt những vấn đề còn bức xúc trong nhân dân và những nội dung cử tri quan tâm, kiến nghị, chất vấn. Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, trong bài phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND cũng nhấn mạnh một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện.

Bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

Ông Hoàng Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ông Hoàng Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong việc chất vấn và trả lời các nội dung mà cử tri quan tâm.

Qua phiên chất vấn cho thấy, việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh và các kết luận của Chủ toạ kỳ họp trước đây đã được UBND tỉnh và các sở, ban, ngành chủ động triển khai với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các yêu cầu của HĐND tỉnh. Những kết quả đạt được đã được đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Tuy nhiên, còn một số nội dung chậm triển khai, hoặc triển khai chưa có hiệu quả. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã chỉ đạo cụ thể đối với các nhóm vấn đề được đưa ra tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại diện các cơ quan đã trình các dự thảo nghị quyết. Với sự thống nhất cao, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua 20 nghị quyết quan trọng. Ngoài các nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, biên chế, dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2020, HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết quy định bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024; phê duyệt chủ trương thực hiện Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2025; chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào , ; liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy… Đây là những nội dung quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý, điều hành, làm căn cứ để ban hành các quy định, chính sách cụ thể trước mắt và lâu dài, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong những năm tới.

HĐND tỉnh cũng đã nghe bài phát biểu bế mạc kỳ họp của ông Hoàng Đăng Quang đánh giá lại những kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; chỉ ra những khó khăn, hạn chế và các phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung triển khai nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.

Mai Nhung

Nguồn: QBTV.vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here