Thảo luận, thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp

0
86

(Thời sự) – Ngày 12-12, dưới sự điều hành của các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị , Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch ; Nguyễn Lương Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục các nội dung của phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Thảo luận, thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họpĐại diện các cơ quan trình dự thảo nghị quyết.

HĐND tỉnh đã nghe bài phát biểu của đồng chí , Phó  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch , Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc tiếp thu, giải trình sau phiên họp thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp có hiệu quả của Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị, sự vào cuộc của cộng đồng , các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, sau nhiều năm chuẩn bị, đối thoại và triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, vào ngày 27-11-2019, dự án Nhiệt điện đã được triển khai trở lại, đây là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói riêng và vấn đề năng lượng cho quốc gia nói chung.

Về các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, cử tri và chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành tiếp tục tập trung giải quyết tốt những vấn đề còn bức xúc trong nhân dân và những nội dung cử tri quan tâm, kiến nghị, chất vấn.

Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, trong bài phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu lên 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2020.

Thảo luận, thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họpCác đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Tiếp đó, kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong việc chất vấn và trả lời các nội dung mà cử tri quan tâm.

Qua phiên chất vấn cho thấy, việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh và các kết luận của Chủ toạ kỳ họp trước đây đã được UBND tỉnh và các sở, ban, ngành chủ động triển khai với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các yêu cầu của HĐND tỉnh. Những kết quả đạt được đã được đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Tuy nhiên, còn một số nội dung chậm triển khai, hoặc triển khai chưa có hiệu quả. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã chỉ đạo cụ thể đối với các nhóm vấn đề được đưa ra tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Sau khi nội dung của phiên chất vấn và trả lời chất vấn, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII đã tiến hành thảo luận, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp

HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua 20 nghị quyết. Đây là những nội dung quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý, điều hành, làm căn cứ để ban hành các quy định, chính sách cụ thể trước mắt và lâu dài, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong những năm tới.

HĐND tỉnh cũng đã nghe bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá lại những kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; chỉ ra những khó khăn, hạn chế và các phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.

N.Mai

Nguồn: Bao Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here