Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 (*)

0
27

(Chính trị) – Phát biểu bế mạc của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12-HĐND tỉnh khoá XVII.

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 (*)

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh
Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời
Thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh

Sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình đề ra.

HĐND tỉnh đã thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các báo cáo thẩm tra, giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đã phân tích, đánh giá toàn diện những ưu điểm, kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 và bàn nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.

Thưa các vị đại biểu,

Kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh là kỳ họp cuối năm 2019, cũng là kỳ họp ở vào thời điểm kết thúc năm thứ 4 thực hiện nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Qua thảo luận, HĐND tỉnh thống nhất đánh giá: Năm 2019, tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn do những yếu tố khách quan, chủ quan từ nội tại của nền kinh tế và phát sinh thêm những khó khăn mới, sản xuất Đông – Xuân gặp rét đậm, rét hại, vụ Hè – Thu bị nặng kéo dài, dịch tả lợn Châu Phi và thiên tai, lũ lụt xảy ra ở nhiều địa phương.

Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu rất quyết liệt của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị, cộng đồng và các tầng lớp nhân dân, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển; có 19/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (9 chỉ tiêu vượt, 10 chỉ tiêu đạt); trong đó, nhiều chỉ tiêu đã vượt kế hoạch của nhiệm kỳ. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,4%, vượt kế hoạch đề ra, cao hơn mức bình quân cả nước và là năm có mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu đạt 5.180 tỷ đồng, vượt 15,1% dự toán địa phương.

Chương trình xây dựng được tập trung chỉ đạo đạt kết quả khá, có thêm 10 xã được công nhận , nâng tổng số lên 72 xã (chiếm 52,9%). Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, khách du lịch đến tỉnh đạt 5 triệu lượt, tăng 16,2% so kế hoạch. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Văn hoá – xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả quan trọng, đã giảm được 2% hộ nghèo, được đảm bảo. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương được chú trọng. Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh. Quốc phòng – an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo ổn định tình hình.

HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được năm 2019; đồng thời, đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ, đó là:

Tiến độ xây dựng quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 còn chậm. Có 02/21 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch đề ra. Dịch tả lợn Châu Phi còn tiếp tục xảy ra ở nhiều địa phương.

Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn và các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch còn hạn chế. Quản lý và bảo vệ rừng ở một số nơi còn nhiều yếu kém, để xảy ra vi phạm. Sản xuất chưa có chuyển biến rõ nét; năng lực của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn còn yếu; một số thủ tục giải quyết cho doanh nghiệp chậm được tháo gỡ; năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đang ở thứ hạng thấp.

Thu ngân sách còn thiếu bền vững, nợ đọng thuế còn lớn. Hoạt động du lịch đạt hiệu quả chưa cao, sự đóng góp của kinh tế du lịch vào tăng trưởng của nền kinh tế chưa nhiều. Công tác giải phóng mặt bằng để triển khai một số dự án còn gặp nhiều vướng mắc. Các dự án liên quan đến xử lý tài sản công còn chậm trễ; nhiều dự án chậm tiến độ; thị trường bất động sản còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; ô nhiễm môi trường và khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra.

Một số mặt thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội chuyển biến chưa thật tích cực. Nhiều vấn đề xã hội chưa được giải quyết có hiệu quả. Chất lượng giáo dục ở một số nơi còn thấp. Công tác thi tuyển vẫn còn xảy ra một số sai sót. Dịch còn xảy ra ở nhiều địa phương chưa được ngăn chặn kịp thời. Chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động còn thấp. Đời sống của nhân dân ở vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng cồn bãi, vùng bị thiên tai vẫn còn khó khăn. An ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp…

Những tồn tại, thiếu sót nói trên cũng là những băn khoăn, trăn trở của cử tri và nhân dân trong tỉnh, đã được các đại biểu HĐND tỉnh kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực, đòi hỏi phải có biện pháp khắc phục bằng được những hạn chế nói trên để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2020.

HĐND tỉnh đã dành thời gian để chất vấn một số thành viên UBND tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm cao, qua đó cho thấy các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được triển khai nghiêm túc, những cam kết, lời hứa của các cơ quan hữu quan đã được thực hiện và mang lại những kết quả khá tích cực, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhiều lĩnh vực, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

HĐND tỉnh cũng đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ thêm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, giải trình thêm các ý kiến thảo luận và chất vấn; đề xuất một số giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ năm 2020. HĐND tỉnh ghi nhận những cố gắng của UBND tỉnh, của các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể, các địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục phát huy cao nhất trách nhiệm của mình, có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành để tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri.

HĐND tỉnh đã thông qua 20 nghị quyết, ngoài các nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, biên chế, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2020, HĐND tỉnh cũng đã thông qua các nghị quyết về quy định Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024; phê duyệt chủ trương thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2025; chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, ; liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy;… Đây là những nội dung rất quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý, điều hành, làm căn cứ để ban hành các quy định, chính sách cụ thể cho cả trước mắt và lâu dài, nhằm tạo động lực cho sự phát triển bền vững trong những năm tới.

Thưa quý vị đại biểu

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; đồng thời sẽ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm tiếp theo. Đây cũng là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và là năm có nhiều sự kiện trọng đại của Đảng, của Dân tộc và của tỉnh…

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tâm, hiệp lực của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai trên từng lĩnh vực mới có thể hoàn thành tốt khối lượng lớn các yêu cầu và nhiệm vụ của năm 2020. Qua thảo luận, HĐND tỉnh thống nhất tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nhất là đối với những lĩnh vực chuyển biến chậm, những chỉ tiêu đạt thấp; tiếp tục thực hiện các chương trình kinh tế – xã hội trọng điểm của tỉnh, các giải pháp phát triển sản xuất, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Chính phủ và của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán NSNN năm 2020, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,4% và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch đề ra. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình HĐND tỉnh thông qua.

2. Tích cực tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chất lượng và hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với thị trường tiêu thụ và chế biến sau thu hoạch; đẩy mạnh dồn điền đổi thửa, đưa nhanh cơ giới hoá vào sản xuất, khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, theo chuỗi giá trị. Tiếp tục tái cơ cấu chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô lớn gắn với an toàn dịch bệnh, khống chế dịch tả lợn Châu Phi. Tăng cường bảo vệ rừng, quản lý chặt chẽ các dự án chuyển đổi đất rừng sang mục đích khác. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho bà con ngư dân để thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển khai thác vùng biển xa.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm bền vững các tiêu chí, phấn đấu năm 2020 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có biện pháp kiên quyết bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự để khởi công dự án Hệ thống thủy lợi Rào Nan.

3. Tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; chú trọng thu hút đầu tư các dự án công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch; các dự án năng lượng tái tạo, dệt may, các dự án đã có chủ trương đầu tư, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

4. Tăng cường quản lý ngân sách Nhà nước, có giải pháp tích cực để củng cố và phát triển nguồn thu, chống thất thu, nợ đọng thuế, kiên quyết xử lý nợ đọng thuế kéo dài. Phấn đấu thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020. Tích cực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; soát xét lại các khoản nợ tạm ứng xây dựng cơ bản, nợ tạm ứng các dự án ngoài nhiệm vụ của Quỹ phát triển đất, các khoản nợ tạm ứng kéo dài để thu hồi, giải quyết dứt điểm.

Chú trọng quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tiếp tục rà soát các dự án giao đất, cho thuê đất, các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới, các dự án du lịch để thực hiện theo đúng quy định pháp luật; kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ do lỗi của chủ đầu tư. Kiểm soát và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, ngăn chặn đầu cơ, trục lợi. Tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm túc các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc sống của người dân, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm.

5. Tập trung chỉ đạo các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, quản lý thị trường giá cả; đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch Quảng Bình; tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án du lịch mới. Chấn chỉnh một số tồn tại, thiếu sót trong quản lý các dự án đang triển khai. Khẩn trương hoàn thành các hạng mục dự án Tượng đài với nhân dân Quảng Bình, Hạ tầng Quảng trường Trung tâm, Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh để khánh thành vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh (19-5-2020).

6. Triển khai tốt các lĩnh vực văn hoá – xã hội, rà soát việc thực hiện chỉ tiêu phân luồng sau trung học cơ sở, chấn chỉnh lạm thu trong các trường học, việc điều chuyển giáo viên không đúng quy định; thực hiện tốt công tác tổ chức thi tuyển trong ngành giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra những sai sót.

Tăng cường quản lý nhà nước về y tế; sắp xếp, sáp nhập các đơn vị trực thuộc ngành y tế bảo đảm đúng quy định; kiểm soát chặt chẽ các dịch bệnh, huy động các nguồn lực đầu tư cho trạm y tế xã; đẩy mạnh xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông. Tập trung chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, phát hành các dịch vụ thành phố thông minh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, ổn định đời sống nhân dân, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo ngang mức bình quân của cả nước.

7. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tinh giản biên chế và rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định của Trung ương; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập thị trấn sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng điều tra, thực hành quyền công tố và xét xử các vụ án theo đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không xảy ra oan sai. Triển khai đồng bộ các mặt công tác quốc phòng – an ninh, tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, ma tuý, đánh bạc, cá độ, hoạt động “tín dụng đen”; bảo đảm trật tự . Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, bảo đảm giữ vững sự ổn định tình hình trên địa bàn toàn tỉnh.

Thưa các vị đại biểu HĐND và đồng bào, cử tri trong tỉnh

Kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình làm việc, thu hút sự quan tâm theo dõi của nhân dân và cử tri trong tỉnh. Kết quả của kỳ họp đã củng cố niềm tin, tạo sự nhất trí cao để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương chủ động triển khai thực hiện ngay các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nghị quyết nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2020.

Trong thời gian cuối năm bộn bề nhiều công việc, do đó, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh sắp xếp thời gian,  đề kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri và nhân dân trong tỉnh. Các ban của HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh có trọng tâm, trọng điểm; tích cực phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, xác định những vấn đề cấp bách, đột xuất để tổ chức kỳ họp bất thường, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả của UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan báo chí. Cảm ơn sự tham gia tích cực của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm cao của các cơ quan HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các đơn vị phục vụ và các cơ quan hữu quan. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi, chia sẻ, đóng góp ý kiến quý báu của cử tri và nhân dân đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Kỳ họp thứ 12 của HĐND khóa XVII tiến hành vào thời điểm cả nước đang hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019). Nhân dịp này, HĐND tỉnh trân trọng gửi tới các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang lời chúc sức khỏe, đoàn kết, quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó.

HĐND tỉnh kêu gọi đồng bào và cử tri trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh khóa XVII.

Xin trân trọng cảm ơn.

———————————————————————–

*Đầu đề do Tòa soạn rút ý từ bài phát biểu.

 

Nguồn: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here