Bố Trạch: Ký cam kết thực hiện trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu

0
121
(Thời sự) – Chiều 13-12, Huyện ủy tổ chức lễ ký cam kết thực hiện Quy định số 01-QĐi/HU ngày 30-3-2016 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Bố Trạch: Ký cam kết thực hiện trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầuCán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch quản lý được bổ nhiệm, đề bạt, bầu cử trong năm 2019 ký cam kết trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, trong đợt này có 41 cán bộ là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch quản lý được bổ nhiệm, đề bạt, bầu cử trong năm 2019 đã ký cam kết trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Quy định số 01-Qđi/HU. 
 
Lễ ký cam kết trách nhiệm nhằm tiếp tục xiết chặt kỷ luật, tăng cường kỷ cương, nâng cao năng lực và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan đơn vị; thực hiện chủ trương kiên quyết sắp xếp, thay thế những cán bộ làm việc kém hiệu quả, yếu về năng lực và trách nhiệm… Từ đó,  tạo bước đột phá quan trọng về công tác cán bộ; đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn toàn huyện.
 
Hương Trà

Nguồn: Bao Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here