Các tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp có thành tích xuất sắc trong công tác được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 

0
19

(*) – Ngày 23/12/2019, đã có Quyết định số 4943/QĐ-UBND về việc tặng Danh hiệu Tập thể xuất sắc cho 03 tập thể, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 cá nhân thuộc Sở có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.
Cụ thể 03 tập thể được tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc đó là Văn Phòng Sở Tư pháp; Phòng Hành chính Tư pháp; Phòng Công chứng số 1.

Các cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen gồm: Ông Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; bà Nguyễn Thị Hồng Luyến, Trưởng Phòng Hành chính Tư pháp; ông Nguyễn Bá Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; bà Hoàng Nữ Huyền Trang, Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp.

Hồng Mến

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here