1.5 C
New York
Thứ Năm, Tháng Mười Hai 9, 2021

Năm 2020, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh 

- Advertisement -

(Chỉ đạo-Điều hành) – Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về việc triển khai công tác tư pháp năm 2020.
Mục tiêu của Kế hoạch là xác định, phân công và tổ chức có hiệu quả những nhiệm vụ chủ yếu nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đã được xác định trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Bộ Tư pháp, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Chương trình trọng tâm của UBND tỉnh năm 2020 để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung và ngành Tư pháp năm 2020 nói riêng.

Trên cơ sở đó, Kế hoạch đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong năm 2020 là thực hiện góp ý, thẩm định 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh đảm bảo chuyên sâu, toàn diện, đúng trình tự, thủ tục và thời gian; kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản QPPL cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo văn bản ban hành hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, khả thi; triển khai kịp thời, toàn diện nội dung, nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL; hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp xử lý những văn bản qua kiểm tra, rà soát phát hiện có dấu hiệu trái pháp luật hoặc không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó, toàn tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thiết lập các kênh phản hồi của người dân để có những phản ứng chính sách kịp thời; gắn công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương; xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp liên ngành đã ký kết với Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Luật gia, Tòa án Nhân dân tỉnh về công tác PBGDPL…

Ngoài ra, các cấp, các ngành và địa phương tập trung kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; tổ chức rà soát toàn diện các văn bản QPPL của cấp trên đang còn hiệu lực thi hành điều chỉnh các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành nội dung được văn bản cấp trên giao; tổ chức tập huấn chuyên sâu, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ pháp chế các sở, ngành. Mặt khác, các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý; tiếp tục nâng cao số lượng và chất lượng các hoạt động trợ giúp pháp lý; công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo; Phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin…

Mai Anh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,040Thành viênThích
284Người theo dõiTheo dõi
21,600Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm