14.6 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Mười 24, 2021

Chấn chỉnh việc đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách 

- Advertisement -

(Chỉ đạo-Điều hành) – Trên cơ sở phân bổ ngân sách của Trung ương, Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã có các quyết định phân bổ chi tiết nguồn đầu tư công thuộc nguồn ngân sách tỉnh, Trung ương hỗ trợ để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn và quyết định giao nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã.  
Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số sở, ngành, đơn vị, đặc biệt là cấp huyện, cấp xã chưa chủ động cân đối nguồn vốn từ ngân sách để triển khai thực hiện các công trình, dự án và nhiệm vụ chi theo quy định mà đề nghị Trung ương, tỉnh hỗ trợ ngoài khả năng cân đối vốn ngân sách của Trung ương, của tỉnh. Bên cạnh đó, việc đề xuất hỗ trợ còn dàn trải, lẻ tẻ và không có sự ưu tiên theo tính cấp bách của từng công trình.

Để đảm bảo công bằng, minh bạch, hiệu quả trong việc điều hành sử dụng ngân sách, ngày 17/01/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 67/UBND-TH về chấn chỉnh việc đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách. Theo đó, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng ngân sách của địa phương để bố trí thực hiện các dự án trên địa bàn thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện, không đề xuất hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, trừ trường hợp khẩn cấp, cấp bách (dịch bệnh, thiên tai…) hoặc các dự án đột xuất do cấp trên giao thực hiện vượt quá khả năng của địa phương. Đối với việc sửa chữa, xây dựng một số công trình, dự án thực sự cấp bách trên địa bàn (huyện, xã) thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp mình nhưng không cân đối được kinh phí, địa phương phải rà soát kỹ, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ; không trình đề nghị hỗ trợ riêng lẻ cho từng công trình, dự án.

Bên cạnh đó, các địa phương không đề xuất xin vốn đầu tư công thuộc ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2016 – 2020 để đầu tư khởi công mới các dự án trên địa bàn; nếu đề xuất các dự án hỗ trợ từ nguồn vốn vượt thu, dự phòng, kết dư… ngân sách Trung ương phải gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh; chủ động cân đối và thực hiện theo đúng số vốn đã được bố trí đối với dự án được ngân sách Trung ương phân bổ vốn giai đoạn 2016 – 2020, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản; chỉ đạo đơn vị, xã, phường, thị trấn không đề xuất ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí; khi có nhu cầu cần thiết thì đề xuất UBND cấp huyện hỗ trợ, nếu ngân sách cấp huyện không đủ khả năng, UBND huyện tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh chủ động sử dụng ngân sách đã được bố trí để triển khai nhiệm vụ chi của đơn vị mình trừ trường hợp đột xuất vượt quá khả năng. Đặc biệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh giúp UBND tỉnh kiểm soát chặt chẽ các nguồn vốn thuộc ngân sách tỉnh, ưu tiên đầu tư công trình thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh, công trình thực sự cấp thiết; không tham mưu cho UBND tỉnh những nội dung chưa cần thiết, chưa cấn đối được nguồn vốn và chủ động trả lời cho các đơn vị, địa phương biết. 

N.Q

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,943Thành viênThích
284Người theo dõiTheo dõi
21,500Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm