22.2 C
New York
Thứ Tư, Tháng Mười 20, 2021

Triển khai thi hành Nghị định 94/2019/NĐ-CP của Chính phủ 

- Advertisement -

(Chỉ đạo-Điều hành) – Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. Để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các nội dung liên quan đến Nghị định, ngày 20/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 73/UBND-KT về việc triển khai thi hành Nghị định 94/2019/NĐ-CP của Chính phủ.  
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ nội dung quy định tại Luật Trồng trọt và Nghị định số 94/2019/NĐ-CP; Kế hoạch số 1386/KH-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Trồng trọt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nội dung quy định của Nghị định số 94/2019/NĐ-CP đến cán bộ chuyên môn cấp huyện, xã và tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn để triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, các địa phương phải có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời gắn với dồn điền, đổi thửa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để hình thành vùng sản xuất tập trung theo từng loại cây trồng phù hợp.

Mặt khác, các địa phương cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định về quản lý Nhà nước, thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 94/2019/NĐ-CP, trong đó chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND cấp xã việc lập kế hoạch chuyển đổi và thực hiện trình tự thủ tục hành chính chuyển đổi cây trồng trên đất lúa đúng theo quy định tại Điểm d Khoản 2, Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP; việc thống kê sử dụng đất hàng năm đối với đất trồng lúa sau khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 94/2019/NĐ-CP; thực hiện bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước đúng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố cần quản lý hoạt động sản xuất, buôn bán và quảng cáo giống cây trồng trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; định kỳ trước 15/10 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nội dung cơ bản của Nghị định số 94/2019/NĐ-CP; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền trong quá trình thực hiện; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, đảm bảo phù hợp và đầy đủ theo quy định; hàng năm, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa phù hợp với địa phương; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền được giao tại Nghị định số 94/2019/NĐ-CP…

Cùng với đó, Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương kiểm tra, giám sát việc bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước khi xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, địa phương, cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai các hoạt động thực hiện Luật Trồng trọt và Nghị định số 94/2019/NĐ-CP; Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn phối hợp với sở, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin, báo chí, truyền thanh cơ sở về quy định pháp luật liên quan đến Luật Trồng trọt và Nghị định số 94/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

N.Q

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,934Thành viênThích
284Người theo dõiTheo dõi
21,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm