13.7 C
New York
Thứ Hai, Tháng Mười 25, 2021

Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp 

- Advertisement -

(Chỉ đạo-Điều hành) – Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, ngành và tầng lớp Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hăng hái thi đua, thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, ngày 21/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Quảng Bình ra sức thi đua đổi mới, sáng tạo, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020”.  
Theo đó, các sở, ban, ngành, Mặt trận và tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng phong trào thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, tập trung giải quyết những việc khó, chú trọng phát triển toàn diện kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là các phong trào: “Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Quảng Bình hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025”, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời thi đua thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, chung tay bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương ra sức thi đua hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch được giao, công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, người lao động tích cực, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh, quản lý kinh tế, quản lý xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, xây dựng chính quyền điện tử; đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

Mặt khác, các sở, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị, địa phương triển khai xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng; đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo để khen thưởng; phát động, đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” bằng các phong trào thi đua thiết thực, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo không khí thi đua sôi nổi trong phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Kế hoạch nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay; coi thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và nâng cao vị thế đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thông qua phong trào thi đua nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các sự kiện, ngày lễ lớn trong năm 2020.

N.Q

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,941Thành viênThích
284Người theo dõiTheo dõi
21,500Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm