Năm 2019, Cục Thống kê tỉnh hoàn thành 98,60% kế hoạch của Tổng cục Thống kê giao 

0
19

Năm 2019, Cục Thống kê tỉnh hoàn thành 98,60% kế hoạch của Tổng cục Thống kê giao 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here