Thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

0
278

(Chỉ đạo-Điều hành) – Căn cứ Nghị quyết số 62/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh ; để thống nhất triển khai trong toàn tỉnh, ngày 21/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 86/UBND-NC về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy. 
Theo đó, yêu cầu Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định có liên quan và Nghị quyết của HĐND tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn toàn tỉnh.

Cụ thể, Sở Nội vụ tiến hành hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục và hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định của HĐND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo số lượng quy định đối với mỗi cấp xã; trong quá trình sắp xếp, căn cứ các quy định của pháp luật để giải quyết chế độ thôi việc, chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư.

N.Q

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here