Quảng Bình: Hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc do dôi dư

0
764

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 86/UBND-NC về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Quảng Bình: Hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc do dôi dư

UBND xã Tiến Hóa

Nội dung công văn trên ghi rõ: Quảng Bình yêu cầu Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định có liên quan và Nghị quyết của HĐND tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, Sở Nội vụ phải tiến hành hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục và hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định của HĐND tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo số lượng quy định đối với mỗi cấp xã.

Trong quá trình sắp xếp,các đơn vị, địa phương căn cứ các quy định của pháp luật để giải quyết chế độ thôi việc, chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư.

THÀNH SEN

Nguồn tin: Báo Dân sinh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here