9.9 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Mười 24, 2021

Chăm lo xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức

- Advertisement -
(Chính trị) – Nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, thời gian quan, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó trọng tâm là thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
 
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng bộ thị xã quan tâm thường xuyên, trong đó chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với tình hình thực tiễn của địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sát với thực tiễn, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân nhằm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
 
Năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã đã mở được 24 lớp đào tạo, bồi dưỡng, gồm 20 loại chương trình với 1.721 học viên tham gia. Chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao.
 
Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân luôn được các cấp ủy đảng chú trọng; qua đó, kịp thời định hướng dư luận, ổn định tình hình trong nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đối tượng cực đoan phản động được triển khai đồng bộ, góp phần tạo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Chăm lo xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chứcThị ủy Ba Đồn tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020.
Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, cũng như của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên đã được phát huy. Cán bộ, đảng viên đã nhận thức ngày càng đầy đủ và sâu sắc 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa, hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân. Những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước đã bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc.
 
Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên (trong đó có 1 cấp ủy viên) bằng hình thức khai trừ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 30 đồng chí bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo do vi phạm chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, vi phạm về đất đai, phẩm chất, đạo đức, lối sống, những điều đảng viên không được làm, nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác tổ chức, cán bộ trên địa bàn thị xã có nhiều đổi mới, được dư luận đánh giá cao.
 
Đảng bộ thị xã đã triển khai đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả các khâu công tác cán bộ, nhất là trong đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Cùng với đánh giá đúng cán bộ, việc bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo phương châm đúng việc, đúng người. Đảng bộ bước đầu thực hiện hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn thị xã.
 
Các cấp ủy đảng đã tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề của từng năm. Nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề hàng năm đã được đưa vào trao đổi, thảo luận trong sinh hoạt chi bộ để cán bộ, đảng viên liên hệ với bản thân, đăng ký học tập và làm theo Bác; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Trong đó, đề cao việc phát huy trách nhiệm và nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân.
 
Các cấp ủy đảng đã kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên và nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình hiệu quả; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, với các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thị xã trong sạch, vững mạnh.
 
Đảng bộ gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, với việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nhờ đó, đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương của Bác trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.
 
Nhờ thực hiện đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thị xã Ba Đồn ngày càng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc để lãnh đạo thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn trong sạch, vững mạnh.
 
Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, Đảng bộ thị xã Ba Đồn quyết tâm tiếp tục tạo những bước đột phá trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy và Ban Thường vụ Thị ủy, chất lượng công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thị xã Ba Đồn ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 
 
Phạm Duy Quang
(Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ba Đồn)

Nguồn: Báo Quảng Bình

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,942Thành viênThích
284Người theo dõiTheo dõi
21,500Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm