Triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2020 

0
27

(*) – Để chủ động phòng, chống các bệnh truyền nhiễm trong chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR), nâng cao tỷ lệ và chất lượng tiêm chủng, ngày 14/02/2020, ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND triển khai chương trình TCMR năm 2020.
Kế hoạch nhằm duy trì và nâng cao chất lượng, tỷ lệ tiêm chủng các loại vắc xin trong chương trình TCMR; khống chế hiệu quả các bệnh truyền nhiễm có vắc xin bảo vệ ở trẻ em; bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt, duy trì loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, năm 2020, phấn đấu tỷ lệ trẻ dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 08 loại vắc xin đạt trên 95%; tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm đủ mũi vắc xin uốn ván (UV2) đạt từ 85%; tỷ lệ tiêm viêm gan B sơ sinh trong vòng 24 giờ đầu đạt từ 85% trẻ được sinh tại các bệnh viện và cơ sở y tế; tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Sởi-Rubella và DPT mũi 04 cho trẻ 18 tháng tuổi đạt từ 95%; tỷ lệ tiêm vắc xin viêm não B cho trẻ em trong tiêm chủng thường xuyên: 02 mũi cho trẻ 01 – 05 tuổi và mũi 03 cho trẻ 02 – 05 tuổi đạt trên 90%; tiêm vắc xin IPV đạt từ 90%; đảm bảo an toàn tiêm chủng, chất lượng và tỷ lệ tiêm chủng; tổ chức triển khai tiêm chủng thường xuyên tại 159/159 xã, phường, thị trấn. Chỉ tiêu mắc các bệnh trong TCMR: Không để bại liệt quay trở lại; duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh (UVSS) trên toàn tỉnh; tỷ lệ mắc sởi dưới 5/100.000 dân; tỷ lệ mắc bạch hầu dưới 0,02/100.000 dân; tỷ lệ mắc ho gà dưới 01/100.000 dân.

Ngoài ra, không để bại liệt quay trở lại; duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh (UVSS) trên toàn tỉnh; tỷ lệ mắc sởi dưới 5/100.000 dân; tỷ lệ mắc bạch hầu dưới 0,02/100.000 dân; tỷ lệ mắc ho gà dưới 01/100.000 dân; phát hiện và trên 01 ca liệt mềm cấp/100.000 trẻ dưới 15 tuổi/năm trên toàn tỉnh; trên 80% số ca liệt mềm cấp được di chứng sau khi đủ 60 ngày kể từ khi khởi phát. Đối với Sởi/Rubella: Trên 80% số huyện đạt chỉ tiêu ≥ 2/100.000 dân; giám sát phát hiện ≥ 05 ca chết sơ sinh/1.000 trẻ đẻ sống; đảm bảo 100% ca chết sơ sinh/nghi ngờ UVSS được

Để thực hiện đạt mục tiêu, tỉnh sẽ đẩy mạnh xã hội hóa công tác TCMR, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; tăng cường trách nhiệm của UBND các cấp trong công tác tiêm chủng; đưa chỉ tiêu TCMR vào nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội của HĐND, UBND các cấp…; tăng cường sự tham gia, phối hợp của cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể với nhiều hoạt động nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, vận động người dân hưởng ứng dịch vụ tiêm chủng tại địa phương; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc chỉ đạo tuyến dưới; quan tâm tập huấn sử dụng Phần mềm Quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia cho cán bộ làm công tác TCMR; tổ chức tiêm chủng thường xuyên hàng tháng; duy trì thành quả thanh toán bại liệt, thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh, tiến tới loại trừ bệnh sởi…

Hồng Mến

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here