Tập trung lãnh đạo thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025

0
17
(Thời sự) – Ngày 19-2, Thành ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy .

Tập trung lãnh đạo thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025Đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Thành ủy trao giấy khen cho 9 TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019.

Năm 2019, các cấp ủy đảng chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ tiếp tục được tăng cường toàn diện, đạt được sự chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong năm, Đảng bộ đã kết nạp được 115 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố trên 11.316 đảng viên. Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, giảm đầu mối, giảm biên chế; nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ có đổi mới, chất lượng từng bước được nâng lên. 
 
Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm 2019 nghiêm túc và sát thực với 55/58 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng được đánh giá xếp loại (3/58 TCCS đảng mới thành lập chưa đủ điều kiện đánh giá phân loại), trong đó, 9 TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 35 TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 11 TCCS đảng hoàn thành nhiệm vụ.   
 
Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và kỷ luật, kỷ cương của Đảng được giữ vững. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, thực hiện tốt chủ đề “Hướng về cơ sở, phát huy vai trò vận động nhân dân của chi đoàn, chi hội” gắn với “Năm dân vận chính quyền”. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được chú trọng và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW và Quy định số 11-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị…
 
Các cấp ủy đã chủ động chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, thành lập và triển khai nhiệm vụ của các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; chú trọng công tác rà soát nhân sự, đánh giá, phân tích đội ngũ cán bộ cơ sở, bổ sung các cấp; quan tâm nắm tình hình, có giải pháp khắc phục những vấn đề phức tạp tại một số xã, phường để chuẩn bị tốt nhất cho việc tổ chức đại hội…
 
Trong năm 2020, Thành ủy Đồng Hới tiếp tục định hướng, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XXI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác dân vận, công tác dân tộc, , nội chính và phòng, chống tham nhũng và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo quốc phòng, và trật tự an toàn xã hội…
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Thành ủy đề nghị các tổ chức cơ sở đảng khẩn trương, tập trung chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự bảo đảm quy trình, quy chế, quy định của Đảng nhằm thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ XXI; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ và đồng thuận của nhân dân; thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng…
 
Trong dịp này, Thành ủy Đồng Hới trao giấy khen cho 9 TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019.
 N.L
 

Nguồn: Bao Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here