Ký kết chương trình phối hợp công tác BHXH, BHYT năm 2020

0
61
(Xã hội) – Ngày 25-2, (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp liên ngành giữa BHXH, Hội LHPN tỉnh và Hội Nông dân tỉnh về công tác BHXH, y tế (BHYT) năm 2019 và ký kết chương trình phối hợp năm 2020. 

Ký kết chương trình phối hợp công tác BHXH, BHYT năm 2020BHXH và Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác BHXH, BHYT năm 2020.

Thực hiện chương trình phối hợp liên ngành triển khai thực hiện chính sách BHYT và BHXH tự nguyện giữa BHXH với Hội LHPN tỉnh và Hội Nông dân tỉnh, năm 2019, cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, cung cấp thông tin, đẩy mạnh công tác , vận động hội viên tích cực tham gia đóng BHYT và BHXH tự nguyện, các đơn vị đã phát triển hệ thống đại lý thu để mở rộng đối tượng tham gia BHYT và BHXH tự nguyện.  
 
Đến nay, Hội Nông dân tỉnh có 65 đại lý thu với 164 nhân viên; Hội LHPN tỉnh quản lý có 17 đại lý thu với 58 nhân viên. Năm 2019, BHXH tỉnh đã tổ chức 8 lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho hệ thống đại lý thu trong toàn tỉnh. Nhìn chung, đội ngũ nhân viên làm đại lý thu ở cơ sở thuộc Hội Nông dân tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã được tập huấn và trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH và BHYT.
 
Đến hết năm 2019, hệ thống đại lý thu của Hội Nông dân tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã khai thác, phát triển được 1.093 người tham gia BHXH tự nguyện và trên 14.900 người tham gia BHYT hộ gia đình. Năm 2019, BHXH tỉnh và Hội Nông dân tỉnh đã triển khai thí điểm 2 mô hình “Nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT toàn dân” tại 2 xã () và (), bước đầu đã đem lại hiệu quả cao. 
 
Với mục tiêu hướng tới BHXH cho mọi người và BHYT toàn dân, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra chương trình phối hợp công tác trong năm 2020. Theo đó, các bên có liên quan sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng hoạt động của các đại lý thu BHXH tự nguyện và BHYT ở cơ sở; triển khai thực hiện các mô hình điểm để nhân rộng trong cộng đồng dân cư…
 
Tại hội nghị, BHXH, Hội LHPN tỉnh và Hội Nông dân tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác BHXH, BHYT năm 2020.
 
Phan Phương
 

Nguồn: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here