Tập huấn về bảo vệ môi trường

0
10
Tại lớp tập huấn, các học viên được quán triệt một số chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình và với tổ chức tự quản; nguyên tắc về bảo vệ môi trường, những hoạt động bảo vệ môi trường được khuyến khích; việc xử phạt hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường; quy định về tội hủy hoại nguồn lợi
 
Bên cạnh đó, các hội viên còn được phổ biến về vai trò, vị trí của Hội Nông dân trong công tác bảo vệ môi trường; kỹ năng , vận động hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường; hướng dẫn người dân thu gom, xử lý chất thải trong sản xuất , chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm đúng qui trình; hướng dẫn, chuyển giao cho nông dân kỹ thuật và áp dụng những mô hình canh tác mới, bền vững thân thiện với môi trường…
 
Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ hội, hội viên nông dân, từ đó trở thành những tuyên truyền viên nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, .
 
Phạm Hà
 
 

Nguồn: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here