Triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 

0
10

(*) – Ngày 26/02/2020, tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc (ANTQ) năm 2019 và triển khai Chương trình công tác năm 2020. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch , Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 tỉnh chủ trì hội nghị.

Triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 

Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh trao Cơ Thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị

Năm 2019, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do những tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước, nhất là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch chống đối chính trị, một số đối tượng cực đoan trong lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, những sơ hở trong quản lý xã hội để xuyên tạc, nói xấu, kích động chống phá; tình hình thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh… đã ảnh hưởng đến công tác bảo vệ ANTT ở địa phương. Nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, với sự tham mưu tích cực của lực lượng Công an nên tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh đã được giữ vững, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có bước tiến rõ nét, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Cụ thể, trong năm, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã quan tâm và tổ chức chỉ đạo, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng với lực lượng công an tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào cách mạng khác như phong trào “Xóa đói giảm nghèo”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết , đô thị văn minh”, qua đó giữ vững ổn định chính trị, không để đột xuất, bất ngờ, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, và các tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã khơi dậy, phát huy sức mạnh của Nhân dân, điển hình như: Nhân dân và cán bộ xã (huyện ), thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch), Công ty Xăng dầu Quảng Bình và hàng chục cơ quan, , xã, phường, thị trấn khác đã duy trì tốt phong trào, liên tục được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen; các mô hình như “Xứ họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”; “Xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”; “Tổ dân phố, thôn, bản an toàn”… và nhiều mô hình tự quản khác đang phát huy hiệu quả, nhân rộng, được đông đảo quần chúng Nhân dân ủng hộ, tham gia.

Lực lượng Công an đã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, ban, ngành chức năng trong tỉnh tổ chức được 1.931 buổi tuyên truyền với 230.000 lượt người tham gia về nội dung phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kiểm tra 18.161 lượt cơ sở, lập 18.161 biên bản kiểm tra, hướng dẫn khắc phục kịp thời các thiếu sót; củng cố 2.000 đội phòng, cháy chữa cháy cơ sở với hơn 18.000 đội viên; tổ chức tuyên truyền huấn luyện cho 36.259 người tham gia phòng, chống cháy nổ. Đến nay, Công an tỉnh đã bố trí 461 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 130 xã trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có 24 xã trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm qua vẫn còn hạn chế, đó là: Công tác xây dựng phong trào ở một số cơ quan, doanh nghiệp chưa được chú trọng; việc phối hợp thực hiện chương trình, kế hoạch liên ngành thiếu chặt chẽ, thiếu sự hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nên hiệu quả mang lại chưa cao; phong trào phát triển chưa đồng đều; một số mô hình chỉ mang tính hình thức, chưa phát huy hiệu quả trong giải quyết tình hình phức tạp xảy ra…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh biểu dương các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh phát huy tích cực những thành quả đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại, yếu kém cần khắc phục trong quá trình thực hiện. Trước tình hình ANTT tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành phải thường xuyên chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả những văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nắm chắc, chủ động giải quyết ổn định tình hình an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân; nắm chắc tình hình, đổi mới các mặt công tác, không để bị động, bất ngờ; nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chăm lo củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt làm công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở; tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Ngoài ra, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, BCĐ 138 các huyện, , thành phố sau hội nghị này tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020.

Đặng Hà

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here