Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về KT-XH, QP-AN

0
20

Để hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về kinh tế – xã hội, quốc phòng – báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ nhất, sáng ngày 27/2, đã tổ chức họp Tổ Biên tập Văn kiện về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh để cho ý kiến đóng góp vào Dự thảo. Đồng chí , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh nêu rõ: 5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Theo đó, tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân hàng năm của tỉnh đạt 6,9%; thu đạt kết quả tích cực. Tỉnh đã triển khai thực hiện tái cơ cấu các ngành kinh tế đạt kết quả bước đầu theo hướng chất lượng, hiệu quả và cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung. Môi trường đầu tư từng bước được cải thiện và tăng niềm tin đối với các nhà đầu tư. Các lĩnh vực tài nguyên – môi trường, văn hóa, giáo dục – đào tạo, y tế, quản lý đô thị, xây dựng mới và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững thu được nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,1%/năm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về KT-XH, QP-AN
UBND tỉnh tổ chức họp Tổ Biên tập Văn kiện về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh.

Dự thảo đề ra mục tiêu tổng quát trong giai đoạn tới đó là: Phát huy tối đa hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tận dụng thành tựu khoa học công nghệ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới sáng tạo, xây dựng Quảng Bình trở thành địa phương có nền kinh tế năng động ở khu vực miền Trung, có tốc độ tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững với trọng tâm là ngành dịch vụ, . Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Với tinh thần trách nhiệm và mang tính xây dựng, thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, chỉnh sửa các nội dung trong Dự thảo Văn kiện. Nội dung các ý kiến chủ yếu tập trung vào đánh giá cụ thể hơn, chính xác hơn những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn tới cũng đã được thảo luận kỹ trên cơ sở tính toán phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trong đó đi sâu vào thảo luận về các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiều ý kiến cũng đã góp ý về việc xây dựng bố cục, dung lượng, cập nhật số liệu mới… để bổ sung chỉnh sửa Dự thảo Văn kiện hợp lý, khoa học, chặt chẽ hơn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của các đại biểu đã thể hiện trách nhiệm, tâm huyết. Tổ Biên tập Văn kiện tiếp thu các ý kiến để chỉnh sửa, hoàn thiện, bảo đảm tính chính xác và khoa học của Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý Tổ Biên tập cần bám sát Đề cương tổng quát đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua để xây dựng bố cục rõ ràng; tiếp tục rà soát lại các nội dung sao cho ngắn gọn, súc tích để đảm bảo về mặt dung lượng. Đồng thời, nghiên cứu để thống nhất cách dùng các từ, cụm từ xuyên suốt Văn kiện. Trên cơ sở báo cáo của các sở, ngành, Tổ Biên tập và Nhóm giúp việc Tổ Biên tập Văn kiện cập nhật số liệu để chỉnh sửa, bổ sung vào các nội dung của Văn kiện, nhất là phần phương châm, các khâu đột phá, các giải pháp thực hiện, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

 

Hoàng Hồng

Nguồn: QBTV.vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here