Tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 

0
14

(Chỉ đạo-Điều hành) – Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên thế giới. Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 sẽ diễn ra từ 20h30 – 21h30 thứ Bảy, ngày 28/3/2020 trên toàn thế giới.
Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong toàn xã hội, thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, ngày 11/3/2020, đã ban hành Công văn số 347/UBND-KT về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020. Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, , thành phố và đơn vị liên quan vào thời điểm Giờ Trái đất (từ 20h30 – 21h30 ngày 28/3/2020) tắt hết các bóng đèn điện, thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở làm việc và bóng đèn quảng cáo, trang trí, đèn chiếu sáng ở nơi công cộng, đồng thời vận động Nhân dân tự giác tắt hết bóng đèn điện, thiết bị điện không cần thiết trong gia đình.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu , Công ty phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức hình thức, ý nghĩa Giờ Trái đất và vận động người dân tự giác tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020. Do ảnh hưởng dịch viêm phổi cấp COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất 2020, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bằng hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn, khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự kiện đông người khi chưa công bố hết dịch.

Mai Anh

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/to-chuc-hoat-dong-huong-ung-chien-dich-gio-trai-dat-nam-2020.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here