Học sinh, học viên tiếp tục nghỉ học cho đến hết ngày 12/4/2020 

0
28

(Chỉ đạo-Điều hành) – Đó là thông tin được nêu tại Công văn số 465/UBND-KGVX của ban hành 26/3/2020 về việc thông báo cho học sinh kéo dài thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid-19.
Theo đó, căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh; xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh thông báo kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh, học viên đến hết ngày 12/4/2020.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cụ thể đến các trường học trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục điều chỉnh kế hoạch năm học theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Minh Huyền

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/hoc-sinh-hoc-vien-tiep-tuc-nghi-hoc-cho-den-het-ngay-12-4-2020.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here