Phân bổ 405.000 kg gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2019 – 2020 

0
47

(*) – Ngày 25/3/2020, có Quyết định số 891/QĐ-UBND về việc phân bổ 405.000 kg gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2019 – 2020 và bổ sung các năm học 2018 – 2019 theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.
Cụ thể, huyện được phân bổ 105.615 kg/1.330 học sinh; huyện 34.785 kg/460 học sinh; huyện 29.445 kg/392 học sinh; 35.130 kg/466 học sinh; huyện 103.875 kg/1.385 học sinh; huyện 31.335 kg/522 học sinh; huyện 64.815 kg/864 học sinh.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên hướng dẫn, giám sát việc phát gạo tại UBND các huyện, thị xã có học sinh được hỗ trợ gạo; tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính. UBND các huyện, thị xã tổ chức tiếp nhận gạo hỗ trợ cho các trường trên địa bàn (bao gồm cả trường THPT, trường THCS và THPT), vận chuyển, cấp phát đến từng điểm trường có học sinh được hỗ trợ gạo và hướng dẫn các trường cấp phát đúng đối tượng.

Hồng Mến

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/phan-bo-405.000-kg-gao-ho-tro-hoc-sinh-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019—2020.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here