Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan 

0
30

(*) – Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 và chủ trương tạm dừng các hoạt động tín ngưỡng, tập trung đông người của Thủ tướng Chính phủ, một số tà đạo, đạo lạ, hiện tượng cực đoan đang có biểu hiện đẩy mạnh hoạt động, về ngày tận thế, hù dọa, lôi kéo người tin theo để trục lợi; thông qua hoạt động từ thiện nhân đạo để tạo dựng hình ảnh, gây dựng thiện cảm, tìm chỗ đứng trong xã hội. Một số cá nhân cực đoan trong đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gây mất trật tự. 
Trước tình hình đó, ngày 27/3/2020, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có Công văn số 237/TGCP-TL về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín tín ngưỡng tôn giáo.

Theo đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng, chính quyền các cấp ở địa phương cùng với việc tạm dừng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người để phòng chống dịch COVTD-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao cảnh giác và tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động lôi kéo, kích động tập trung đông người của các tà đạo, đạo lạ, tổ chức Thanh hải Vô thượng sư, Pháp luân công và hoạt động của các giáo phái Tin lành cực đoan; xử lý nghiêm theo pháp luật hành vi tuyên truyền, phổ biến thông tin sai sự thật, gây hoang mang về dịch bệnh; hành vi lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan và lợi dụng hoạt động tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi.

Đặc biệt, các tỉnh, thành phố cần cảnh giác với các khoản quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tổ chức, cá nhân mang danh nghĩa tôn giáo nhưng chưa rõ về nguồn gốc, giáo lý và tính hợp pháp của tôn giáo đó; trường hợp nghi ngờ, yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo phối hợp với cơ quan liên quan của địa phương thẩm định, đề xuất nhằm đảm bảo vừa huy động được nguồn lực hợp pháp cho công tác phòng, chống dịch vừa tránh sự lợi dụng của “tà giáo”; ngay sau khi hết dịch bệnh COVID-19, sớm đưa các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thuần túy, hợp pháp trở lại bình thường theo quy định của pháp luật, ngăn chặn việc cố tình kéo dài hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại tư gia nhằm biến nhà riêng thành nơi thờ tự.

N.Q

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/tang-cuong-cong-tac-phong-ngua-ngan-chan-viec-loi-dung-dich-benh-de-hoat-dong-me-tin-di-doan.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here