Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về phòng, chống mua bán người 

0
13

(Chỉ đạo-Điều hành) – Đó là nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Cam-pu-chia trong hợp tác song phương trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2020 – 2022.
Theo đó, các cấp, các ngành và địa phương tăng cường , phổ biến, giáo dục cho Nhân dân văn bản pháp luật về phòng, chống mua bán người với nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa nguy cơ bị mua bán, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, tập trung , thu thập, kịp thời bổ sung, điều chỉnh thông tin về địa bàn, tuyến trọng điểm, đường dây, tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán người hoặc di cư trái phép liên quan Cam-pu-chia; tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh với đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm mua bán người và lợi dụng người di cư trái phép để lừa bán nạn nhân sang Cam-pu-chia…

Bên cạnh đó, các ngành, cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện biện pháp bảo vệ nạn nhân, trẻ em đi cùng nạn nhân và người thân trong quá trình tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân theo quy định của pháp luật; triển khai trợ giúp pháp lý cho nạn nhân, trẻ em trong quá trình tiếp nhận, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng…

Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành, địa phương và Nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán, góp phần ngăn chặn, kiềm chế hoạt động của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Mai Anh

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/day-manh-cac-hoat-dong-truyen-thong-ve-phong-chong-mua-ban-nguoi.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here