Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 06 tập thể xếp thứ ba Khối thi đua các ngân hàng và Khối thi đua các doanh nghiệp II 

0
43

(*) – Ngày 30/3/2020, đã ban hành Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch cho các tập thể xếp thứ ba Khối thi đua các ngân hàng và Khối thi đua các II.
Cụ thể, có 06 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019, đó là: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc ; Ngân hàng và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình; Chi nhánh tỉnh; Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng 1/5 Quảng Bình; Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình; Công ty Cổ phần .

Thời gian qua, các đơn vị trong Khối thi đua các ngân hàng và Khối thi đua các doanh nghiệp II đã chủ động, tích cực và có nhiều giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, từ đó góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Ngoài những phong trào mang tính đặc thù, các đơn vị còn phát động sâu rộng nhiều phong trào như: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ; chung sức ; thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025… Do đó, năm 2019, các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Minh Huyền

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/tang-bang-khen-cua-chu-tich-ubnd-tinh-cho-06-tap-the-xep-thu-ba-khoi-thi-dua-cac-ngan-hang-va-k.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here