Thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp 

0
14

(*) – Đó là mục tiêu tại Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 30/3/2020 của về việc phát triển ứng dụng công nghệ cao (CNC) tỉnh .
Theo đó, trong giai đoạn 2020 – 2025, toàn tỉnh phấn đấu xây dựng được từ 02 – 03 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC ở các địa phương có tiềm năng, lợi thế như Tây Bắc , Tây Nam Bố Trạch… cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận cho các đầu tư thực hiện những dự án nông nghiệp ứng dụng CNC.

Mặt khác, các sở, ngành, địa phương tích cực hỗ trợ xây dựng cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC; phấn đấu đến năm 2025, mỗi huyện, thành phố, đều có cơ sở nông nghiệp ứng dụng CNC với quy mô doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác là những mô hình điển hình để địa phương, người sản xuất học tập kinh nghiệm, nhân rộng trong sản xuất. Dự kiến, toàn tỉnh có khoảng 56 cơ sở nông nghiệp ứng dụng CNC, cụ thể: Trồng trọt 32 cơ sở, chăn nuôi 08 cơ sở, 07 cơ sở, lâm nghiệp 04 cơ sở; riêng trong năm 2020, hỗ trợ xây dựng thí điểm 05 cơ sở ứng dụng CNC đạt thực hành sản xuất tốt (VietGAP, HACP…), trong đó 02 cơ sở tại vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC của tỉnh, 03 cơ sở tại các địa phương có tiềm năng phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC như Bố Trạch, Quảng Ninh, .

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện công nghệ ứng dụng hướng tới đạt tiêu chuẩn doanh nghiệp ứng dụng CNC theo quy định tại Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 30 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC; thực hiện tốt việc đào tạo, tập huấn, tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC; đồng thời hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua hình thức quảng cáo trên các phương tiên thông tin đại chúng, in tờ rơi, xây dựng trang thông tin điện tử, xây dựng nhãn mác, chỉ dẫn địa lý…

Kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển, ứng dụng có hiệu quả CNC trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao; góp phần thực hiện thành công cơ cấu lại ngành Nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững.

Minh Huyền

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/thuc-day-phat-trien-va-ung-dung-co-hieu-qua-cong-nghe-cao-trong-linh-vuc-nong-nghiep.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here