Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Công an có thành tích trong phá án 

0
75

(*) – Ngày 03/4/2020, đã ban hành Quyết định số 1007/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Công an có thành tích trong phá án.
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể gồm Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Cơ động – Công an tỉnh, Nhân dân và cán bộ xã Trường Thủy, huyện , 03 cá nhân thuộc Công an tỉnh đã có thành tích phá thành công Chuyên án 0120N về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ; 01 cá nhân có thành tích phá thành công Chuyên án 169-V về “” trên địa bàn .

Cũng tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho Công an huyện và 02 cá nhân thuộc Công an huyện có thành tích phá thành công Chuyên án VT120 về mua bán, .

Hồng Mến

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/chu-tich-ubnd-tinh-tang-bang-khen-cho-cac-tap-the-ca-nhan-thuoc-luc-luong-cong-an-co-thanh-tic.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here