Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh 

0
44

Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh 

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/tang-cuo%CC%80ng-cong-ta%CC%81c-kie%CC%89m-soa%CC%81t-ta%CC%89i-tro%CC%A3ng-phuong-tie%CC%A3n-giao-thong-duo%CC%80ng-bo%CC%A3-tren-di%CC%A3a-ba%CC%80n-52914983.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here