Huyện Bố Trạch: Huy động được hơn 57 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới 

0
11

(Tin địa phương) – Những năm qua, phong trào xây dựng mới (NTM) trên địa bàn huyện đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân. Các cấp, ngành trong huyện đã vận động, khuyến khích người dân tham gia hiến đất, hiến kế, đóng góp tiền của, công sức để xây dựng các công trình dân sinh. Trong giai đoạn 2015 – 2019, toàn huyện đã huy động được 57.308 triệu đồng, 271.870 m2 đất, 711 cổng, 16.447 m hàng rào… từ sự tự nguyện của người dân để xây dựng
Để phong trào xây dựng NTM trên địa bàn thực hiện có hiệu quả, huyện Bố Trạch đã đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác thông tin, về xây dựng NTM. Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM các cấp trong huyện cũng đã bám sát kế hoạch, lộ trình đề ra để chỉ đạo thực hiện, trong đó tập trung vào xã điểm. Đến nay, nhiều xã đã có sự thay đổi về số lượng và chất lượng xây dựng các NTM, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, đầu tư tốt hơn; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; các lĩnh vực về văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo đã có nhiều chuyển biến tích cực; thu nhập và điều kiện sống của Nhân dân được cải thiện, nâng cao; môi trường, an toàn , quốc phòng – nông thôn được được đảm bảo; bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Tính đến nay, toàn huyện đã có 12/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Năm 2015 có 05 xã gồm: , Trung Trạch, , Thanh Trạch, Bắc Trạch. Năm 2016 có 03 xã là: Đức Trạch, Vạn Trạch, Hạ Trạch. Năm 2017 có xã . Năm 2018 là xã Cự Nẫm. Năm 2019 có 02 xã gồm: Nam Trạch, Hòa Trạch).

Đối với các xã phấn đấu hoàn thành xã NTM trong năm 2020, hiện nay, xã đã đạt 17/19 tiêu chí, xã Lý Trạch đạt 17/19 tiêu chí, xã Phú Định đạt 15/19 tiêu chí.

N.Q

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/huyen-bo-trach-huy-dong-duoc-hon-57-ty-dong-xay-dung-nong-thon-moi.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here