Thường xuyên nhắc nhở, giáo dục các em học sinh tự giác chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông 

0
15

Thường xuyên nhắc nhở, giáo dục các em học sinh tự giác chấp hành quy định của pháp luật về trật tự  

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/thuong-xuyen-nhac-nho-giao-duc-cac-em-hoc-sinh-tu-giac-chap-hanh-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-tra.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here