Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

0
33

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 5/9/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, sáng ngày 22/5, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị nguyên cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để xin ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Hội nghị nguyên cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị

trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của báo cáo chính trị và sự cần thiết của việc tổ chức các hội nghị tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở để các đại biểu thảo luận, cho ý kiến trong Dự thảo Báo cáo chính trị  Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Sau khi quán triệt tại hội trường, hội nghị đã chia thành 5 tổ thảo luận. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ, thảo luận, đóng góp các ý kiến, tập trung vào các vấn đề lớn, các nội dung nêu trong gợi ý thảo luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các ý kiến đã tập trung thảo luận vào các nội dung: Chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội. Theo đó, chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (đồng thời là tiêu đề của Báo cáo chính trị) được xây dựng trên cơ sở phải nêu bật được 4 thành tố quan trọng nhất theo thứ tự ưu tiên về xây dựng Đảng, về dân chủ, về đổi mới sáng tạo, về mục tiêu phát triển của tỉnh trong thời gian tới; dự kiến phương châm chỉ đạo của Đại hội là: Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển.

Các ý kiến cũng đã tập trung vào nội dung kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; những nhận định, đánh giá thành tựu, khuyết điểm, hạn chế nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – và đối ngoại; xây dựng chính quyền; cải cách hành chính, cải cách ; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể.

Về mức độ, nội dung của phần đánh giá tổng quát; nguyên nhân của những thành tựu và khuyết điểm, hạn chế; 5 bài học kinh nghiệm; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển 5 năm 2021-2025… cũng là những nội dung quan trọng được các tổ dành nhiều thời gian thảo luận và đóng góp ý kiến bổ sung.  

Hoàng Hồng

Nguồn: QBTV.vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here