Có 07 tập thể đạt Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc trong công tác năm 2019 

0
112

(*) – Đó là thông tin tại Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2019.
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu Tập thể xuất sắc cho 07 tập thể, đó là: Nhân dân và cán bộ xã Văn Hóa; Nhân dân và cán bộ xã Châu Hóa; Nhân dân và cán bộ xã Thuận Hóa (huyện ); Nhân dân và cán bộ thị trấn ; Nhân dân và cán bộ xã Võ Ninh; Nhân dân và cán bộ xã ; Nhân dân và cán bộ xã (huyện ).

Dịp này, 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019 cũng được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh là Nhân dân và cán bộ xã Châu Hóa, Nhân dân và cán bộ xã Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm kịp thời biểu dương, động viên những thành tích xuất sắc của các địa phương trong công tác, đồng thời là động lực để mỗi địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn.

Minh Huyền

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/co-07-tap-the-dat-danh-hieu-tap-the-lao-dong-xuat-sac-trong-cong-tac-nam-2019.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here