Từ ngày 02 – 05/6/2020, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 

0
39

Từ ngày 02 – 05/6/2020, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/tu-ngay-02—05-6-2020-dai-bieu-hdnd-tinh-tiep-xuc-cu-tri-truoc-ky-hop-thuong-le-giua-nam.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here