Quảng Bình phấn đấu thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên 1 tỷ USD vào năm 2030

0
72

Để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nền kinh tế, tạo môi trường thu hút đầu tư mạnh mẽ vào tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên 1 tỷ USD.

Quảng Bình phấn đấu thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên 1 tỷ USD vào năm 2030
Quảng Bình phấn đấu thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên 1 tỷ USD vào năm 2030.

Trong đó, giai đoạn 2021-2025 phấn đấu thu hút vốn đầu tư nước ngoài khoảng 0,6 – 0,8 tỷ USD; giai đoạn 2026-2030 khoảng 1,0 – 1,2 tỷ USD; đến năm 2030, thu hút được dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn vào các ngành đột phá, trụ cột của tỉnh, trọng tâm là các lĩnh vực: năng lượng tái tạo, , dịch vụ, chế biến, chế tạo, công nghệ cao.

Để đạt mục tiêu trên, Quảng Bình đã và đang đẩy mạnh , phổ biến về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; thực hiện tốt cơ chế, chính sách về nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài; nâng cao năng lực thực hiện quản lý, giám sát đầu tư; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư nước ngoài.

Hoàng Hồng

Nguồn: QBTV.vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here