Tháo gỡ khó khăn đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

0
20

(Chỉ đạo-Điều hành) – Ngày 26/5/2020, Văn phòng đã ban hành Công văn số 1785/VPUBND-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của về việc tháo gỡ khó khăn đối với khu vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh, kịp thời triển khai các chính sách của Trung ương đã ban hành, đảm bảo đúng đối tượng; Sở và Phát triển chỉ đạo các địa phương hướng dẫn, khuyến khích người dân phát triển công nghệ chế biến sau thu hoạch, sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thích ứng biến đổi khí hậu; Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh đối với KTTT, HTX do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tham mưu, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, , thành phố tăng cường rà soát sản xuất trên địa bàn, chú trọng phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương, đặc biệt chú trọng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

N.Q

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/thao-go-kho-khan-doi-voi-khu-vuc-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-do-anh-huong-cua-dich-benh-covid-1.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here