Hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc 

0
21

(*) – Để tạo điều kiện và hỗ trợ cho người nước ngoài là các chuyên gia được nhập cảnh nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện nghiêm an toàn phòng, chống dịch bệnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa có Công văn số 2847/CV-BCĐ về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, tay nghề cao, nhà quản lý nhập cảnh Việt Nam để làm việc. 
Theo đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố căn cứ theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn, quyết định danh sách chuyên gia sẽ được vào làm việc, gửi danh sách cho Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để xem xét giải quyết; chỉ định, lựa chọn các cơ sở cách ly tập trung dành riêng cho chuyên gia trên địa bàn theo hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 12/3/2020 ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19” hoặc Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 20/3/2020 ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”; tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly và lây nhiễm ra cộng đồng.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 02 lần kể từ khi chuyên gia nhập cảnh theo Công văn số 1905/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia ngày 16/4/2020 về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19; sau thời gian cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục giám sát y tế thêm 14 ngày để đảm bảo không lây nhiễm ra cộng đồng; giao cho Công an tỉnh, thành phố làm đầu mối phối hợp với Sở Y tế, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc đưa đón chuyên gia bằng xe riêng từ sân bay hoặc cửa khẩu, cảng biển về cơ sở cách ly; tổ chức, quản lý các cơ sở cách ly; triển khai công tác đảm bảo trật tự, theo dõi y tế và các nội dung liên quan nhằm đảm bảo an toàn và phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố cần thông báo cho cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn có nhu cầu mời các chuyên gia đến Việt Nam làm việc các nội dung như: Thông tin về cơ sở cách ly đã được UBND cấp tỉnh chỉ định, lựa chọn; đăng ký danh sách và đề xuất phương án, phương tiện đưa đón, cách ly cụ thể cho các chuyên gia để trình UBND cấp tỉnh phê duyệt; nộp hồ sơ đề nghị giải quyết cho chuyên gia nhập cảnh (lập danh sách riêng đối với số chuyên gia đã có thị thực còn hạn; số chuyên gia cần cấp thị thực) kèm theo văn bản phê duyệt của UBND cấp tỉnh tại Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để xem xét giải quyết.

N.Q

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/ho-tro-cho-nguoi-nuoc-ngoai-la-nha-dau-tu-chuyen-gia-ky-thuat-lao-dong-tay-nghe-cao-nha-quan.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here