Góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

0
42

Ngày 28/5, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tham gia góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Thị Hân, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch và đồng chí Lê Văn Bảo, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị tham gia góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý kiến với các nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 như: chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội Đảng bộ tỉnh; kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong 5 năm 2021-2025.

 

Đa số các đại biểu đánh giá Dự thảo Báo cáo chính trị đã được chuẩn bị chu đáo, chất lượng cao, có bố cục, kết cấu nội dung sát thực, khoa học, sáng tạo, vận dụng các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đưa ra các mục tiêu, giải pháp xây dựng cơ bản trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Dự thảo Báo cáo đã đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm để rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

 

Các đại biểu cũng có ý kiến đề nghị Dự thảo Báo cáo cần có nội dung đánh giá chung về những ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, dịch Covid-19 đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; hoạt động của kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; nguyên nhân của sự chậm trễ, yếu kém trong việc thu hút đầu tư vào các khu, cụm , sự chậm trễ của các dự án trọng điểm của tỉnh; đồng thời, tỉnh cần có đề án phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào và miền núi; giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút mạnh các nguồn lực để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh…

 

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết, sâu sắc; Ban tổ chức hội nghị sẽ tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến để chuyển về Tiểu ban Văn kiện Đại hội tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Nhi

Nguồn: QBTV.vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here