Hơn 103 nghìn tỷ đồng đầu tư phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 

0
20

(*) – Ngày 28/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 703/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành giai đoạn 2021 – 2030.
Chương trình nhằm mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống theo hướng hiện đại qua đó cung cấp cho sản xuất đủ giống có năng suất, chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu; góp phần thực hiện thành công định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Chương trình phấn đấu đến năm 2030, mở rộng lưu giữ khoảng 45 – 52 nghìn nguồn gen cây trồng, vật nuôi; đánh giá và khai thác nguồn gen nhằm phục vụ có hiệu quả công tác nghiên cứu chọn tạo, sản xuất giống; nghiên cứu đưa vào sản xuất những giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao, chống chịu cao với sâu và bệnh hại, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công nghiệp hóa sản xuất giống, tăng cường công tác quản lý giống nhằm tăng nhanh tỷ lệ sử dụng giống đúng cho sản xuất, tạo ra đột phá mới về năng suất, chất lượng sản phẩm; xuất khẩu một số giống cây trồng, vật nuôi sang thị trường các nước; nâng cao năng lực khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sản xuất giống.

Chương trình được triển khai thực hiện trên cả nước; nguồn Trung ương ưu tiên đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các Bộ và địa phương chưa tự cân đối .

Chương trình xác định các nhiệm vụ chính gồm: Thu thập, bảo tồn, lưu giữ, đánh giá, tư liệu hóa, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn gen cây trồng, vật nuôi; tăng cường năng lực quản lý đàn giống gốc vật nuôi; nâng cao năng suất, chất lượng đàn giống gốc; đồng thời chọn tạo và phát triển các giống cây lương thực mới năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất thuận; cải tiến tính trạng các giống cây ăn quả chủ lực, giống cây công nghiệp năng suất, chất lượng cao và thích ứng với biến đổi khí hậu; chọn tạo giống vật nuôi chủ lực có năng suất, chất lượng cao, kháng bệnh, giống thích ứng với biến đổi khí hậu; nhập nội, mua bản quyền giống mới; bình tuyển cây đầu dòng, chọn lọc cây trội; xây dựng và chăm sóc vườn cây đầu dòng, rừng giống, vườn giống; sản xuất giống các cấp; bảo quản, chế biến hạt giống theo hướng công nghiệp; nhập công nghệ sản xuất giống, hoàn thiện công nghệ sản xuất giống; đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa các cơ sở nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi ở cả Trung ương và địa phương; khuyến khích các đầu tư sản xuất, chế biến giống theo hướng công nghiệp hiện đại…

Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến hết năm 2030, chia theo 02 kỳ kế hoạch (2021 – 2025 và 2026 – 2030). Tổng mức vốn thực hiện Chương trình trên 103 nghìn tỷ đồng.

Hồng Mến

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/hon-103-nghin-ty-dong-dau-tu-phat-trien-nghien-cuu-san-xuat-giong-phuc-vu-co-cau-lai-nganh-non.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here