Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

0
26

Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 30/6 với nhiều hoạt động hướng tới chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời đẩy mạnh , giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020
Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 30/6.

Tháng hành động vì trẻ em năm nay có chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”. Theo đó, đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Trẻ em, các chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; hỗ trợ giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em tiếp cận các dịch vụ về y tế, pháp lý bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em. Vận động các , tổ chức, cá nhân và xã hội hỗ trợ nguồn lực chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng và miền núi; trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em khuyết tật có nhiều thành tích, tiêu biểu. Hướng dẫn trẻ em về kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; kỹ năng phòng, chống , thương tích; phát huy vai trò nòng cốt của các thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh tại các địa phương trong việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

Hà Nhi

Nguồn: QBTV.vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here