Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đến người dân xung quanh khu vực triển khai công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Gianh 

0
37

(Chỉ đạo-Điều hành) – Ngày 29/5/2020, Văn phòng đã ban hành Công văn số 1844/VPUBND truyền đạt ý kiến chỉ đạo của về việc giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Gianh năm 2020. 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cảng vụ Hàng hải , Bộ Chỉ huy tỉnh, UBND huyện , UBND , UBND các xã, phường: , , Quảng Phúc và đơn vị, địa phương liên quan có giải pháp tổ chức , thông tin đến người dân xung quanh khu vực triển khai công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Gianh nhằm tạo sự đồng thuận, tạo điều kiện để Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thực hiện công tác nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải Cửa Gianh đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thực hiện nạo vét và đổ vật liệu duy tu luồng hàng hải Cửa Gianh theo đúng quy định pháp luật đảm bảo công tác an toàn hàng hải, , không làm ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân khu vực.

N.Q

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/day-manh-tuyen-truyen-thong-tin-den-nguoi-dan-xung-quanh-khu-vuc-trien-khai-cong-trinh-nao-vet.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here