Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 

0
25

Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-cac-chinh-sach-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dich-covid-19.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here